Logo Województwa Małopolskiego

REKRUTACJA DO PROJEKTU PN. „UTWORZENIE ZESPOŁU WCZESNEJ INTERWENCJI I UDZIELANIE KOMPLEKSOWEGO WSPARCIA RODZINOM Z WOJ. MAŁOPOLSKIEGO”

PSONI Koło  w Wolbromiu rozpoczyna w okresie 01.12.2021 – 31.10.2022 realizację projektu pod tytułem: „Utworzenie Zespołu Wczesnej Interwencji i udzielanie kompleksowego wsparcia rodzinom z woj. małopolskiego” realizowanego przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.
Od 01.12.2021 do końca miesiąca prowadzony jest nabór do projektu. Uczestnikiem może zostać każde dziecko w wieku 0-7 lat,  mieszkające na terenie województwa małopolskiego (powiat olkuski, miechowski, krakowski), którego rozwój budzi niepokój rodziców (dziecko z zaburzonym rozwojem, dziecko niepełnosprawne lub zagrożone niepełnosprawnością) oraz jego rodzice. Zespół Wczesnej Interwencji (ZWI) świadczy usługi diagnostyczne i terapeutyczne dla dzieci oraz udziela instruktaży, prowadzi grupy wsparcia i warsztaty dla rodziców dzieci bezpłatnie i bez skierowań.
Zespół Wczesnej Interwencji tworzą:

  • fizjoterapeuta,
  • logopeda,
  • pedagog,
  • terapeuta Integracji Sensorycznej,
  • psycholog,
  • lekarz neurolog,
  • pediatra,
  • psychiatra,
  • specjalista rehabilitacji medycznej.

Informacji o naborze i projekcie udziela telefonicznie koordynator Sylwia Wójcik, nr tel. 694-182-621.
Dofinansowanie projektu z WM: 38 360 zł. Całkowity koszt realizacji zadania publicznego: 42 630 zł.
Miejsce realizacji: Centrum Wsparcia i Terapii Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin w Kluczach, Osada 15, 32 – 310 Klucze.

Aby zgłosić dziecko i rodzica do projektu należy złożyć uzupełnione Formularze zgłoszeniowe, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z koordynatorem.

Formularz zgłoszeniowy rodzice ZWI
Formularz zgłoszeniowy dzieci ZWI