ROK 2009 – „TERAPEUTYCZNE FORMY USPRAWNIANIA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH – WYJAZDOWE SZKOLENIE DLA OSÓB ZAANGAŻOWANYCH W PROCES ICH USPRAWNIANIA”

W dniach 2-16 lipca 2009 r. 29- osobowa grupa wychowanków OREW wzięła udział w turnusie rehabilitacyjnym zorganizowanym przy wsparciu finansowym w wysokości 15 700 zł ze środków PEFRON będących w dyspozycji Województwa Małopolskiego. Dzieci wraz z rodzicami i opiekunami przez dwa tygodnie przebywali w malowniczej nadmorskiej miejscowości Jastrzębia Góra. Codzienne różnorodne zajęcia prowadzone przez specjalistów OREW urozmaiciły pobyt, a rodzice zdobyli nowe umiejętności, które będą im pomocne w codziennym życiu.