ROK 2010 – „PROGRAM WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI II” – OBSZAR A

W ramach umowy z Województwem Małopolskim o dofinansowanie ze środków PFRON wyposażenia obiektu służącego rehabilitacji osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny zakupiono na potrzeby pracowni rehabilitacyjnej OREW: bieżnię, atlas, rower treningowy oraz fotel Sanyo masterhand. Wartość wyposażenia to 43 088,00 zł, z czego ze środków PFRON – 21 199,00 zł.