„ROZBUDOWA OŚRODKA REHABILITACYJNO – EDUKACYJNO – WYCHOWAWCZEGO W WOLBROMIU UL. SKALSKA 22”

Dzięki pozyskanym środkom z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego i PFRON w latach 2010-2011 zrealizowano projekt o wartości 4 997 678,01 złotych polegający na rozbudowie istniejącej siedziby OREW i 16 stycznia 2012 r. oddano do użytku trzykondygnacyjny budynek o pow. ponad 1600 m2 z 16 salami terapeutycznymi i innymi pomieszczeniami oraz salą treningową
o pow. 300 m2, przedzieloną ścianką mobilną. Większość istniejących grup edukacyjno-rewalidacyjnych została przeniesiona do nowego budynku. W salach terapeutycznych uzyskano wyższy poziom socjalny, toalety znajdują się przy każdej sali i są przystosowane do potrzeb dzieci niepełnosprawnych. W salach i pomieszczeniach po administracji i przeniesionych grupach utworzone zostały pracownie i gabinety specjalistyczne ułatwiające indywidualną pracę z dzieckiem, co daje zdecydowanie większe efekty. Oprócz komfortu pracy dla dziecka poprawiła się atrakcyjność zajęć oraz możliwość zastosowania szerokiego wachlarza specjalistyki metodycznej. Powstały sale do pracy metodą integracji sensorycznej, metodą W. Sherborn, somatognozji, sala doświadczania świata i in., wyposażone w odpowiedni do terapii sprzęt i środki dydaktyczne. Przestrzeń, większa ilość zaplecza specjalistycznego, sal terapeutycznych pozwoliła na przyjęcie oczekujących w kolejce nowych wychowanków na pobyt dzienny do realizacji obowiązku szkolnego i zwiększenie ich liczby z 103 do 136.