ROZEZNANIE RYNKU NR 20/2021

Zapytanie ofertowe w trybie rozeznania rynku na usługę z zakresu fizjoterapii świadczoną w ramach projektu „Droga do samodzielności”.

Rozeznanie rynku fizjoterapeuta

Załacznik nr 1 Formularz oferty

Załącznik nr 2 Opis czynności i wymagań

Załącznik nr 3 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału

Załącznik nr 4 Oświadczenie o braku powiązań

Załacznik nr 5 RODO

Załacznik nr 6 Umowa