„ROZWIJANIE AKTYWNOŚCI I SAMODZIELNOŚCI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POPRZEZ WYBRANE FORMY WSPARCIA”

2 lipca 2018 r. PSONI Koło w Wolbromiu podpisało z Województwem Małopolskim umowę nr VIII/221/PS/2066/18 o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Rozwijanie aktywności i samodzielności osób niepełnosprawnych poprzez wybrane formy wsparcia”

Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym środków PFRON będących w dyspozycji Województwa Małopolskiego. Całkowity koszt zadania publicznego wynosi 32 321,00 zł, z czego wysokość dofinansowania to kwota 25 370,80 zł.

Projekt będzie realizowany przez 4 dni w tygodniu (od poniedziałku do czwartku) w godzinach popołudniowych (15:00 – 18:00) w okresie od 02.07.2018 r. do 07.12.2018 r. z wyłączeniem sierpnia. Uczestnikami projektu jest 15 dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną, które po przydzieleniu do odpowiedniej grupy będą korzystać z jednej lub dwóch form wsparcia w postaci: zajęć na basenie, muzykoterapii, biblioterapii lub dogoterapii.

Całokształt podjętych w ramach projektu działań pomoże zmniejszyć deficyty rozwojowe osób niepełnosprawnych oraz przyczyni się do poprawy jakości ich życia i funkcjonowania w środowisku.