Schronisko „Rafik”

Dnia 25.06.2019 r. grupa uczestników WTZ z Lgoty Wolbromskiej wraz z opiekunami udała się do schroniska „Rafik” dla bezdomnych zwierząt w Bolesławiu. Wycieczkę poprzedziła warsztatowa zbiórka darów dla psów i kotów ze schroniska. Celem wyjazdu było przekazanie karmy, koców, ręczników itp. dla zwierząt, poznanie zasad funkcjonowania schroniska i uwrażliwienie uczestników na los bezdomnych zwierząt oraz chęć niesienia pomocy bezbronnym i skrzywdzonym czworonogom.

Kolejnym etapem naszej wycieczki było zwiedzanie Pustyni Błędowskiej zwanej również „Polską Saharą”. Obszar ten to największy teren występowania piasków śródlądowych w Europie około 33 km2. Pustynia Błędowska to niewątpliwie jedna z większych ciekawostek przyrodniczych i krajoznawczych w Polsce. W czasie wycieczki uczestnicy mieli okazje zobaczyć wiele ciekawych okazów roślin porastających piaski pustyni np. szczotlichę siwą, strzęplicę siną, kostrzewę piaskową itp. Podopieczni podziwiali także platformę widokową „Różę Wiatrów”, która składa się z połączonych ze sobą altan, tarasów widokowych oraz mola o długości 40 m. Nasze wspomnienia uwieczniliśmy na fotografiach, do których chętnie będziemy wracać.