„ŚLADAMI KRAKOWSKICH MUZEÓW”

2 lipca 2018 r. PSONI Koło w Wolbromiu podpisało z Województwem Małopolskim umowę nr VIII/220/PS/2065/18 o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Śladami krakowskich muzeów”.

Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym środków PFRON będących w dyspozycji Województwa Małopolskiego. Całkowity koszt zadania publicznego wynosi 35 431,00 zł, z czego wysokość dofinansowania to kwota 28 270,32 zł.

Projekt jest skierowany do 20 uczestników WTZ w Lgocie Wolbromskiej, którzy wraz z 6 opiekunami (instruktorami terapii zajęciowej) wezmą udział w 7 zajęciach wyjazdowych na terenie Krakowa, Tyńca, Wadowic i Kalwarii Zebrzydowskiej, podczas których zapoznają się z zasobami zbiorów muzealnych i dóbr kultury w poszczególnych muzeach Ziemi Krakowskiej. Podczas każdego z wyjazdów przewidziany jest ciepły posiłek dla wszystkich uczestników. Na zakończenie projektu zaplanowano spotkanie podsumowujące z prezentacją multimedialną, na które zostaną zaproszeni również rodzice uczestników.

Projekt będzie realizowany w okresie od 02.07.2018 r. do 30.11.2018 r.