“Śladami krakowskich muzeów” Opactwo Benedyktynów w Tyńcu

Dnia 15 września odbyły się IV wyjazdowe zajęcia dla grupy uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Lgocie Wolbromskiej, na które wybrali się z opiekunami w ramach projektu ,,Śladami krakowskich muzeów’’ realizowanego przy wsparciu finansowym środków PFRON będących w dyspozycji Województwa Małopolskiego.

Opactwo usytuowane jest na wapiennym wzgórzu klasztornym nad Wisłą. Ufundował je najprawdopodobniej Kazimierz I Odnowiciel w 1044 r. i jest ono najstarszym w Polsce Klasztorem.

Zwiedzanie zaczęliśmy od dziedzińca klasztoru. Pierwszą rzeczą jaką zobaczyliśmy była drewniana altana, a pod nią pokaźna, blisko 40 metrowa studnia, którą według lokalnej legendy za czasów Kazimierza Wielkiego (XIV w.) miał samodzielnie wykuć w skale rycerz Jaśko Topór. Następnie przewodnik, po malowniczym opisaniu historii tego niezwykłego miejsca, zaprowadził nas na krużganki klasztorne w stylu gotyckim oraz do XIV-wiecznego kapitularza. Tam usłyszeliśmy dalszą część opowieści. W kościele ujrzeliśmy przepiękne freski oraz niezwykłą ambonę w kształcie łodzi. Ostatnim punktem zwiedzania było muzeum, które znajduje się w podziemiach opactwa. Zgromadzone przedmioty związane są z przeszłością klasztoru i wzgórza tynieckiego.

Po zwiedzeniu opactwa, udaliśmy się na obiad.