SPOTKANIA Z PANIĄ MELODIĄ – ZAJĘCIA UMUZYKALAJĄCE DLA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH

10 maja 2017 r. PSONI Koło w Wolbromiu zawarło Porozumienie Partnerskie z Filharmonią im. Karola Szymanowskiego w Krakowie dotyczące realizacji przedsięwzięcia pt. Spotkania z Panią Melodią – zajęcia umuzykalniające dla dzieci niepełnosprawnych.

Podczas cyklu pięciu autorskich zajęć podopieczni OREW będą mieć kontakt z muzyką graną na instrumentach przez zawodowych muzyków. Utwory wykonywane podczas spotkań to znane i lubiane przeboje muzyki klasycznej rozbudzające w dzieciach pozytywne emocje, pobudzające wyobraźnię i inspirujące do samodzielnego szukania sposobów wydobywania dźwięków. Dzieci będą poznawać instrumenty, uczyć się tańców, będą bawić się, grać i śpiewać z Panią Melodią. Wspólne muzykowanie pozwoli wzmocnić społeczne umiejętności niepełnosprawnych wychowanków, ułatwi integrację tworząc przyjazną atmosferę w grupie.