Światowy Dzień MPD

Na całym świecie u 17 milionów ludzi zdiagnozowano chorobę Little’a. Mała cząstka tej licznej grupy to nasi koledzy i koleżanki, z którymi wspólnie obchodziliśmy Światowy Dzień Mózgowego Porażenia Dziecięcego. To dla nich w symbolicznym geście solidaryzowania się założyliśmy zielone części garderoby. Z radością uczestniczyliśmy w „zielonych” zajęciach, podczas których połączeni w pary ułożyliśmy napis z rozsypanki literowej, rzucaliśmy balonem do celu i próbowaliśmy go odbijać, wyklejaliśmy motylami napis i stworzyliśmy łańcuch solidarności. Podczas spotkania powstało także drzewko szczęścia na którym zawisły zielone koniczynki. Celem World CP Day jest poszerzenie świadomości ludzi na temat mózgowego porażenia dziecięcego, zebranie pomysłów na ulepszenie codzienności osób z tą niepełnosprawnością… my dowiedzieliśmy się bardzo ważnej rzeczy – bez względu na deficyty, wspólnie możemy kreatywnie spędzić czas.