ŚWIECIMY NA ZIELONO

6 października jest wyjątkową datą w kalendarzu, przypada wówczas Światowy Dzień Mózgowego Porażenia Dziecięcego (MPD). Już po raz 9 wydarzenie było obchodzone na całym świecie, a kolor zielony, jako kolor nadziei stał się jego symbolem. Celem akcji jest zmiana świata dla osób z MPD, aktywizację chorych i ich rodzin, a także osób które im pomagają. Również w tym roku przyłączyliśmy się do akcji, świecąc na zielono! Tradycyjnie zebraliśmy się na Sali gimnastycznej, gdzie podzieleni na 5 grup pracowaliśmy nad specjalnym zadaniem. Każda z grup otrzymała wiersz, na podstawie którego miała stworzyć zieloną pracę. Zadanie nie było łatwe, ale wszyscy poradzili sobie świetnie, wykazując się wspaniałą kreatywnością. Następnie, każdy na miarę swoich możliwości, z pomocą opiekunów pokolorował papierowe serce na zielono. Każde z serc zostało przyklejone na tablicy, na znak naszej łączności z osobami MPD. Na koniec wspólnie zintegrowaliśmy się podczas zabawy z chustą klanzy i upamiętniliśmy wydarzenie grupowym zdjęciem.