Święto Godności – Stary Sącz

W dniu 6.05.2019 r. uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej z Lgoty Wolbromskiej wraz z opiekunami wzięli udział w Obchodach III Małopolskiego Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną zorganizowanego przez Fundacje Auxiulium, Marszałka Województwa Małopolskiego oraz Dyrektora Małopolskiego Oddziału PFRON.

Pod Ołtarzem Papieskim na starosądeckich błoniach uroczystość ,,Święta Godności” rozpoczął koncert zespołu ,,Promyczki Dobra”. Następnie wzięliśmy udział w Mszy Świętej w intencji osób z niepełnosprawnościami, ich rodzin i opiekunów. Kolejnym punktem wydarzenia był piknik, podczas którego czekały na nas liczne atrakcje, animacje, ścieżka edukacyjna, występy artystyczne oraz ciepły poczęstunek.

Serdecznie dziękujemy za zaproszenie.