Święto Polskiej Niezapominajki

Na zaproszenie Szkoły Podstawowej w Zarzeczu w dniu 16.05.2019 r. uczestnicy WTZ z Lgoty Wolbromskiej wraz z opiekunami brali udział w corocznych obchodach ,,Święta Niezapominajki”. Uczniowie zaprezentowali występ artystyczny pod hasłem ,,Bądź życzliwy i otwarty na drugiego człowieka”. Była to wspaniała lekcja wychowawcza o tolerancji i szacunku wobec innych.

Na zakończenie otrzymaliśmy drobne upominki w postaci słoneczek, po czym zostaliśmy zaproszeni na słodki poczęstunek.