Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, że rozpoczynamy realizację Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2018 w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce. W październiku 2018 roku rozpoczęła się realizacja Podprogramu 2018, w ramach którego osoby najbardziej potrzebujące w całej Polsce będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, jak również możliwości uczestniczenia w różnych działaniach wspierających, edukacyjnych i włączających.

Podprogram 2018 jest kontynuacją Podprogramu 2017, w ramach którego PSONI Koło w Wolbromiu objęła wsparciem żywnościowym 73 osoby przekazując im 4255 kg żywności Obok dystrybucji paczek prowadzone były również Warsztaty Żywieniowe dla uczestników.

Do czerwca 2019 roku w PSONI Koło w Wolbromiu osoby które otrzymają skierowanie z Ośrodka Pomocy Społecznej, będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, która cyklicznie będzie dystrybuowana w formie paczek żywnościowych.

Pomoc żywnościowa w postaci paczki żywnościowej może być przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (od 1 października 2018 są to: 1.402 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1.056 zł dla osoby w rodzinie), na podstawie skierowania wystawionego przez właściwy terytorialnie Ośrodek Pomocy Społecznej, lub w przypadku osoby bezdomnej – oświadczenia podpisanego w organizacji.

W związku z powyższym osoby zainteresowane skorzystaniem z pomocy żywnościowej proszę o dostarczenie zatwierdzonego przez Ośrodek Pomocy Społecznej skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej do siedziby Stowarzyszenia.

Pozostajemy do Państwa dyspozycji w sprawie wszelkich dodatkowych informacji pod numerem telefonu 32 647 28 83.