„Szkoła pamięta”

Tuż przed okresem, w którym w szczególny sposób wspominamy zmarłych, nasza placówka odpowiedziała na akcję ogłoszoną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej „Szkoła pamięta”. W ramach inicjatywy uczestniczyliśmy w konferencji z okazji 80 rocznicy wybuchy II wojny światowej oraz 75 rocznicy Powstania Warszawskiego. Poznaliśmy historię nadzwyczajnego zrywu wolnościowego w Warszawie, mieliśmy okazję oglądać zdjęcia bohaterskich powstańców, a także wysłuchaliśmy powstańczych piosenek. Wzbogaciliśmy swoją wiedzę na temat miejsc pamięci poświęconych wojennym bohaterom na terenie ziemi wolbromskiej. Ochoczo podjęliśmy akcję porządkowania miejsc ku pamięci ludzi, którzy walczyli o naszą wolność. Uporządkowaliśmy pomnik 20-stu Straconych, grób nieznanych żołnierzy w wolbromskim lesie oraz grób sierżanta Jana Kopciucha na cmentarzu miejskim w Wolbromiu. Wykonane przez nas prace plastyczne posłużyły do stworzenia gazetki upamiętniającej nasz udział w akcji „Szkoła pamięta”.