TERAPEUTA

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Wolbromiu poszukuje osoby na stanowisko:

TERAPEUTA do Dziennego Centrum Aktywności, Klucze Osada 15

Miejsce pracy:

  • Centrum Wsparcia i Terapii Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin w Kluczach, Klucze Osada 15

Wymagania:

  • Wykształcenie: wyższe na kierunku pedagogika -wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą lub na dowolnym kierunku uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej
  • Doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi

Opis stanowiska pracy:

  • Praca z dorosłymi osobami z niepełnosprawnością intelektualną oparta o indywidualny plan wsparcia opracowany z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, potencjału, predyspozycji i potrzeb beneficjentów
  • Organizacja zajęć
  • Sprawowanie opieki nad podopiecznymi
  • Współpraca z opiekunami

Oferujemy:

  • zatrudnienie na umowę zlecenie
  • praca w godzinach popołudniowych

Zainteresowane osoby spełniające wymagania mogą przesłać CV i List Motywacyjny na adres email: dca@psoni-wolbrom.pl

Klauzula RODO