„TERAPIA POPRZEZ TWÓRCZOŚĆ W DZIENNYM CENTRUM AKTYWNOŚCI”

13 marca 2018 r. PSONI Koło w Wolbromiu podpisało umowę z PFRON w Krakowie umowę nr ZZO/000229/06/D na realizację projektu pod nazwą „Terapia poprzez twórczość w Dziennym Centrum Aktywności”, co zapewni funkcjonowanie tej placówki przez kolejne 3 lata (01.04.2018 r. – 31.03.2021 r.) Projekt jest dofinansowany ze środków PFRON, dotyczy celu programowego 2: zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych, obejmującego zadanie – prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek. Wnioskowana kwota dofinansowania ze środków PFRON to 1 393 000 zł Wartość udzielonego dofinansowania w I okrsie realizacji od 1 kwietnia 2018 r. do 31 marca 2019 r. wynosi 443 520 zł.

Wsparciem zostanie objętych 36 beneficjentów, uczestników Dziennego Centrum Aktywności.

Celem projektu jest wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych, podnoszenie jakości ich życia poprzez zapewnienie kompleksowego wsparcia. Wszelkie działania skierowane do osób niepełnosprawnych obejmują:

– terapie pedagogiczną – grupowe zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze w ramach formy wsparcia „Wykorzystanie arteterapii do celów terapeutycznych”

– indywidualne zabiegi z zakresu masażu w ramach formy wsparcia „Zastosowanie masażu jako środka terapeutycznego”

– indywidualne zabiegi z zakresu fizjoterapii w ramach formy wsparcia ”Rehabilitacja ruchowa jako forma terapii ogólnoustrojowej”

– indywidualne zabiegi z zakresu fizjoterapii w ramach formy wsparcia ” Rehabilitacja ruchowa jako sposób usprawniania motoryki małej”

– indywidualne zabiegi z zakresu rewalidacji ruchowej w ramach formy wsparcia „Rewalidacja ruchowa szansą na wyrównywanie i kompensowanie dysharmonii rozwojowych”