Logo PFRON

TERAPIA POPRZEZ ZASTOSOWANIE RÓŻNYCH FORM WSPARCIA W ZESPOLE REHABILITACYJNO – TERAPEUTYCZNYM

Logo PFRON

II okres realizacji projektu – od 01.04.2023 r.  do 31.03.2024 r.

PSONI Koło w Wolbromiu podpisało z PFRON w Krakowie umowę nr ZZO/000403/06/D,  której przedmiotem jest zlecenie przez PFRON realizacji projektu dotyczącego kierunku pomocy 2: zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych, obejmującego zadanie –  prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek wykonywanego w terminie od dnia 01.04.2022 r. do dnia 31.03.2025 r. Projekt pn.: „Terapia poprzez zastosowanie różnych form wsparcia w Zespole Rehabilitacyjno-Terapeutycznym” ”- II okres realizacji dofinansowany jest ze środków PFRON w wysokości  171 070,00 zł w ramach konkursu 1/2021 pn. „Sięgamy po sukces”.

Beneficjentami projektu są dorosłe osoby niepełnosprawne z powiatu olkuskiego, posiadające orzeczenia o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, którzy korzystają z jednej lub dwóch form wsparcia.  Zajęcia odbywają się przez 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku) w godzinach popołudniowych 15:00 – 18:30 przez 11 miesięcy w roku (z wyłączeniem sierpnia).

W ramach zajęć grupowych świadczone są następujące formy wsparcia:

  • Terapia poprzez ruch, muzykę i taniec
  • Terapia poprzez literaturę i teatr
  • Zajęcia rekreacyjno – sportowe

 

Celem projektu jest zwiększenie samodzielności dorosłych osób niepełnosprawnych poprzez pobudzenie ich aktywności: wszechstronnego rozwoju, kształtowania sfery emocjonalnej, poprawa sprawności ruchowej, wzbogacania własnej osobowości oraz stwarzanie korzystnych warunków do efektywnego spędzania czasu wolnego.

Harmonogram działań projektowych