“TERAPIA POPRZEZ ZMYSŁY W DZIENNYM CENTRUM AKTYWNOŚCI”

W dniu 28 grudnia 2015 r. PSOUU Koło w Wolbromiu podpisało z PFRON w Krakowie Umowę nr ZZO/000131/06/D, której przedmiotem jest zlecenie przez PFRON realizacji projektu dotyczącego celu programowego 2: zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych, obejmującego zadanie – prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek pod nazwą: TERAPIA POPRZEZ ZMYSŁY W DZIENNYM CENTRUM AKTYWNOŚCI w terminie od 01.01.2016 r. do 31.03.2018 r. Całkowity koszt projektu wynosi 202 346,64 zł, z czego dotacja PFRON – 192 150,00 zł.

Beneficjenci projektu byli rekrutowani spośród podopiecznych stowarzyszenia – dzieci, młodzieży i osób dorosłych z upośledzeniem umysłowym, w tym także z niepełnosprawnościami sprzężonymi, które nie znalazły pomocy w placówkach istniejących lub pomoc ta nie była dla nich wystarczająca. Ostatecznie, na podstawie powyższego kryterium do udziału w projekcie zakwalifikowano 14 osób z powiatu olkuskiego, miechowskiego i zawierciańskiego.

Działania skierowane do osób niepełnosprawnych biorących udział w projekcie będą obejmowały:

– terapię pedagogiczną – grupowe zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze

– indywidualne zabiegi z zakresu fizjoterapii

– indywidualne zabiegi z zakresu masażu.

Zajęcia będą się odbywały 5 dni w tygodniu od godz. 15:00 – 18:00 przez cały rok z wyłączeniem sierpnia.