TRENING EKONOMICZNY

Uczestnicy Mieszkań Treningowych wzięli udział w spotkaniu z cyklu Treningów Ekonomicznych. To forma kształtowania umiejętności wydawania pieniędzy w praktyce. Beneficjenci wraz z opiekunami wybrali się do kilku sklepów i szlifowali swoje umiejętności. Po oszacowaniu budżetu, którym każdy dysponował uczestnicy MT zrobili zakupy według listy na bieżące potrzeby. Przećwiczyli planowanie wydatków, naukę racjonalnego dysponowania własnym budżetem, orientację w cenach produktów, uświadamianie wartości pieniędzy – szczególnie w zderzeniu z aktualnymi cenami.

Logo PFRON

Działanie realizowane w ramach projektu pn.: „Zwiększenie samodzielności i niezależności osób z niepełnosprawnością intelektualną poprzez udział w mieszkaniach treningowych” realizowanego  w ramach konkursu 1/2021 pn. „Sięgamy po sukces” dofinansowanego ze środków PFRON.