UCZESTNICY WTZ ZWIEDZAJĄ JRG NR 1 PSP W KATOWICACH

11 lipca grupa uczestników z Warsztatu Terapii Zajęciowej w Lgocie Wolbromskiej razem z instruktorami wybrała się na krótką wycieczkę do Katowic…

Tego dnia mieliśmy przyjemność zwiedzić Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą nr 1 Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach-Szopienicach. Jeden ze strażaków pracujący w tejże jednostce, oprowadził nas po budynku opowiadając wiele ciekawych i ważnych rzeczy na temat straży pożarnej. Między innymi zobaczyliśmy specjalne sale, w których prowadzone są zajęcia edukacyjne dla dzieci, odbywają się szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz pokaz sprzętu gaśniczego i rodzaje umundurowania bojowego wg przeznaczenia. Obejrzeliśmy także symulację rozprzestrzeniania się pożaru i poziomu zadymienia w pomieszczeniach domowych. Następnie przyszedł czas na oglądanie wozów strażackich i ich specjalistycznego  wyposażenia. Dowiedzieliśmy się jak niebezpieczna, ale ważna i potrzebna jest praca strażaka. Nasza wizyta w straży pożarnej była niezwykle interesująca i pouczająca, z której powróciliśmy pełni wrażeń.

Dziękujemy dowódcy JRG nr 1 w Katowicach za możliwość zwiedzenia obiektu PSP.