//psoni-wolbrom.pl/wp-content/uploads/2021/05/UrszulaMarcinkowska.jpg

mgr Urszula Marcinkowska

logopeda, surdologopeda, edukacja wczesnoszkolna
Wykształcenie:

  • Uniwersytet Śląski w Katowicach, Filia w Cieszynie, kierunek edukacja wczesnoszkolna – studia jednolite magisterskie
  • Uniwersytet Śląski w Katowicach, kierunek logopedia - studia podyplomowe
  • Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, kierunek surdologopedia – studia podyplomowe

Kursy, szkolenia:

  • MFT 9-99 sTArs –„Miofunkcjonalna Terapia dla osób w wieku 9-99” ze specjalną terapią artykulacji s/sz wg. A. Kittel
  • Afazja rozwojowa
  • Terapia opóźnionego rozwoju mowy
  • Wczesna interwencja w jąkaniu. Strategie postępowania diagnostyczno-terapeutycznego
  • Terapia jąkania dzieci w wieku szkolnym
  • Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych – usprawnianie lewej półkuli mózgu