„VII MAŁOPOLSKIE IMPRESJE POETYCKIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH WOLBROM 2019”

15 czerwca 2019 r. PSONI Koło w Wolbromiu podpisało z Województwem Małopolskim umowę nr I/1210/EK/1549/19 o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „VII Impresje Poetyckie Osób Niepełnosprawnych Wolbrom 2019”.

Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego. Całkowity koszt realizacji zadania publicznego wynosi 8 631,00 zł, z czego wysokość dofinansowania to kwota 7 000,00 zł.

Zasadniczym celem konkursu jest stymulowanie aktywności twórczej osób
z niepełnosprawnością, stwarzanie możliwości uczestnictwa w kulturze, rozwijanie zainteresowania poezją, sztuką oraz szeroko pojęta integracja osób niepełnosprawnych, polegająca na włączeniu osób niepełnosprawnych do życia w społeczeństwie.

Uczestnicy konkursu – reprezentanci placówek z terenu Małopolski będą recytować i śpiewać wybrane utwory Agnieszki Osieckiej. Ich występy oceni jury. Laureatom zostaną wręczone nagrody, zaś wszystkim placówkom pamiątkowe dyplomy.

Podczas trwania konkursu został przewidziany poczęstunek.

Projekt będzie realizowany w okresie od 23.09.2019 r. do 30.11.2019 r.