VII Małopolskie Impresje Poetyckie Osób Niepełnosprawnych Wolbrom 2019

Małopolskie Impresje Poetyckie cieszą się ogromnym zainteresowaniem. 10 października odbyła się VII już edycja konkursu, rozpoczynająca cykl jesiennych spotkań z poezją.

Kulturalne wydarzenie, którego organizatorami byli PSONI Koło w Wolbromiu, Warsztat Terapii Zajęciowej w Lgocie Wolbromskiej oraz Dom Kultury w Wolbromiu, zostało objęte Patronatem Honorowym Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom pana Adama Zielnika. Patronami medialnymi, którzy wspierają nas corocznie byli Wieści Wolbromskiej, Zespół Szkół nr 4 w Olkuszu, Galeria Olkuskich Poetów, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie filia w Olkuszu oraz Stowarzyszenie Teatralno-Literackie w Olkuszu. Konkurs realizowany był przy Wsparciu Finansowym Województwa Małopolskiego. Darczyńcami imprezy, którym dziękujemy za okazane wsparcie byli: Przedsiębiorstwo Produkcyjne Wolmot, Nadleśnictwo Olkusz oraz Meble Almaz – Pan Albert Goncerz. Składamy również podziękowania wolontariuszom z ZS nr 4 w Olkuszu za coroczną pomoc w Impresjach.

W konkursie poetyckim udział wzięło 21 placówek z województwa małopolskiego. Przybyli do nas podopieczni z WTZ-ów, ŚDS-ów, DPS-ów, ZSS i OREW wraz z opiekunami. Wśród licznych gości wydarzenia znaleźli się między innymi ksiądz Tadeusz Maj – przyjaciel Koła PSONI, Wicestarosta Powiatu Olkuskiego pani Krystyna Kowalewska, Sekretarz MiG Wolbrom pan Waldemar Kolanko, Przewodniczący Rady Miejskiej w Wolbromiu pan Bartłomiej Żurek, Dyrektor PCPR w Olkuszu pani Anna Curyło-Rzepka, Przewodnicząca PSONI Koło w Wolbromiu pani Urszula Marcinkowska wraz z Zarządem, Dyrektor Domu Kultury w Wolbromiu pan Piotr Gamrot, Redaktor Naczelny Wieści Wolbromskich pan Wojciech Szota oraz Prezes Stowarzyszenia Teatralno-Literackiego w Olkuszu pan Przemysław Kania. Nie zabrakło dyrektorów, kierowników oraz pracowników placówek opiekuńczych, oświatowych i instytucji, poetów, a także wiernych przyjaciół impresji.

Tegoroczne Impresje Poetyckie poświęcone były twórczości Agnieszki Osieckiej. Uczestnicy biorący udział w konkursie, zaprezentowali wysoki poziom artystyczny zarówno w kategorii recytacji, jak i poezji śpiewanej. Przedstawili oni poezję w sposób niebanalny, wywołując wzruszenie wśród publiczności. Zainteresowanie twórczością poetycką w życiu osób z niepełnosprawnościami, daje im możliwość godnego uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym. Buduje w nich poczucie wartości oraz wprowadza ich w świat poezji, która uczy wrażliwości, a także wyrażania uczuć, emocji i twórczej ekspresji. Oprócz występów uczestników, publiczność mogła zapoznać się z ciekawą biografią poetki Agnieszki Osieckiej, która zapisała się w historii przede wszystkim, jako autorka niezapomnianych tekstów piosenek, śpiewanych do dziś przez wielu znanych piosenkarzy i aktorów.

Jury konkursu w składzie pani Marida Zoń, pani Halina Świtlicka oraz pan Marcin Tomsia miało niełatwe zadanie wybrać tych najlepszych, ponieważ każdy z uczestników prezentował własną, niepowtarzalną interpretację tekstu. Po naradach, ogłoszono wyniki przyznając sześć nagród i dwa wyróżnienia. Oto one:

Kategoria poezja śpiewana:

I miejsce – Arkadiusz Jastrzębski WTZ Radwanowice

II miejsce – Magdalena Bednarz WTZ Zembrzyce

III miejsce – Grzegorz Perek ZRT Lgota Wolbromska

Wyróżnienie – Karol Skupień DPS Olkusz

Kategoria recytacja:

I miejsce – Marcin Człowiek DPS Bobrek

II miejsce – Szymon Sarno OREW Wolbrom

III miejsce – Zbigniew Kulka ŚDS Wolbrom

Wyróżnienie – Karolina Wiecha ŚDS Olkusz

Gratulujemy zwycięzcom i wszystkim pozostałym uczestnikom konkursu. Dziękujemy serdecznie za udział w Impresjach i emocje, którymi nas obdarowali, życząc wszystkim sukcesów na polu artystycznym.

Mamy nadzieję, że już za rok spotkamy się ponownie w kolejnych Małopolskich Impresjach Poetyckich Osób Niepełnosprawnych, by choć na chwilę unieść się ponad prozę życia codziennego, by wspólnie uczestniczyć w kulturze, by obcować ze sztuką, a przede wszystkim by wspierać osoby z niepełnosprawnościami w pokonywaniu barier, trudności, a także w spełnianiu ich marzeń.