Logo Województwa Małopolskiego

“W ŚWIECIE MUZYKI” – WYRÓWNYWANIE SZANS OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W DOSTĘPIE DO RÓŻNYCH FORM REHABILITACJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ

09 sierpnia 2021 r. PSONI Koło w Wolbromiu podpisało z Województwem Małopolskim umowę nr VIII/158/PS/1852/21 na realizację zadania publicznego pn. „”W świecie muzyki” – Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych w dostępie do różnych form rehabilitacji społecznej i zawodowej”.

Zadanie finansowane jest z budżetu Województwa Małopolskiego. Wysokość dofinansowania to kwota 10 185,00zł.

Projekt skierowany jest do grupy 15 beneficjentów w przedziale wiekowym od 5 do 26 lat z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym oraz głębokim z powiatu olkuskiego i krakowskiego.

Zadanie realizowane będzie od 01.09.2021 r. do 15.12.2021 r. i obejmie 7 spotkań z muzykoterapii.

Celem projektu jest nabywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych oraz promowanie ich aktywności. Ponadto projekt ma na celu rozbudzenie wyobraźni i wrażliwości muzycznej. Zajęcia umożliwią wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych w dostępie do różnych form rehabilitacji społecznej.