//psoni-wolbrom.pl/wp-content/uploads/2023/06/Pracownie-WTZ-grafika-7.jpg

Pracownia kompetencji społecznych ma na celu zbudować uczestnikom pozytywny obraz samego siebie, polegający na dynamizowaniu rozwoju psychofizycznego osób dotkniętych niepełnosprawnością intelektualną. Uczestnicy mają możliwość doskonalenia swoich umiejętności w dziedzinie samoobsługi, higieny osobistej, dbania o czystość i porządek w pracowni oraz na terenie ośrodka. Program pracowni przewiduje również włączenie do terapii elementów relaksacji, muzykoterapii, aromaterapii, które są ważnym źródłem odprężenia fizycznego i psychicznego mającego na celu uzyskanie poczucia wyciszenia i równowagi wewnętrznej.

Instruktor:
Beata Jaroszewicz
Michał Sojka