//psoni-wolbrom.pl/wp-content/uploads/2021/04/WTZ-KOMPETENCJI-SPOLECZNYCH.jpg

Pracownia kompetencji społecznych ma na celu zbudować uczestnikom pozytywny obraz samego siebie, polegający na dynamizowaniu rozwoju psychofizycznego osób najbardziej dotkniętych niepełnosprawnością intelektualną.

Tematyka zajęć dostosowana jest do możliwości psychofizycznych i emocjonalnych uczestników.

Uczestnicy mają możliwość doskonalenia swoich umiejętności w dziedzinie samoobsługi, higieny osobistej, dbania o czystość i porządek w pracowni oraz na terenie ośrodka.

Program pracowni przewiduje również włączenie do terapii elementów relaksacji, muzykoterapii, aromaterapii, która jest ważnym źródłem odprężenia fizycznego i psychicznego mającego na celu uzyskanie poczucia wyciszenia i równowagi wewnętrznej.

Wyższy poziom kompetencji społecznych wiąże się z lepszym przystosowaniem do zmian zachodzących w życiu, większą plastyczność na różne zachowania czego rezultatem jest niższy poziom lęku, depresji i agresji.

Instruktor:
Beata Jaroszewicz
mgr Sylwia Mędrek