WARSZTATY TEATRALNE W RAMACH REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO PT. “INTEGRUJEMY SIĘ PRZY WIGILIJNYM STOLE”

Logo Województwa Małopolskiego

W dniu 28 listopada miały miejsce warsztaty teatralne w ramach realizacji zadania publicznego pt. „Integrujemy się przy wigilijnym stole”. Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Witold Kozłowski Marszałek Województwa Małopolskiego. Podczas spotkania beneficjenci zapoznali się ze scenariuszem jasełek, choreografią oraz uczyli się swoich ról. Wspólnie z prowadzącymi wybrali repertuar muzyczny, który będzie wykorzystany podczas wystawienia sztuki 7 i 8 grudnia. Uczestnicy projektu podczas spotkania rozwijali swoje talenty teatralno-muzyczne. Spotkanie przebiegło w cudownej atmosferze, pełnej ciepła i zaangażowania. Po zakończonym spotkaniu uczestnicy zostali odwiezieni busem do domów.