TERAPIA PEDAGOGICZNA
Celem terapii pedagogicznej jest stymulowanie rozwoju psychoruchowego, poznawczego i emocjonalno-społecznego dziecka. Podczas terapii wykorzystuje się szereg metod i ćwiczeń rozwijających uwagę, pamięć, myślenie, percepcję wzrokową, słuchową oraz sprawność manualną i grafomotoryczną.

TERAPIA LOGOPEDYCZNA
Terapia logopedyczna prowadzona jest w celu usprawnienia aparatu artykulacyjnego oddechowego i fonacyjnego polega na wywoływaniu prawidłowej artykulacji zaburzonych głosek, ćwiczeniach na materiale słowno-obrazkowym oraz ćwiczeniach kompetencji komunikacyjnej u dzieci.

TERAPIA PSYCHOLOGICZNA
Celem terapii psychologicznej jest poznawanie i rozumienie siebie i świata, nabywanie umiejętności poprzez działanie, odnajdywanie swojego miejsca w grupie rówieśników, budowanie systemu wartości. Pomoc adresowana jest także do rodziców i dotyczy ona zrozumienia i pełnej akceptacji niepełnosprawności dziecka, instruktażu, poradnictwa i informacji.

REHABILITACJA RUCHOWA
Rehabilitacja polega na nabywaniu i przywracaniu umiejętności ruchowych - czyli reedukacji nerwowo-mięśniowej, dostarczaniu prawidłowych doświadczeń sensomotorycznych oraz stymulacji psychoruchowej adekwatnej do poziomu rozwoju ruchowego dziecka. Kinezyterapia umożliwia uzyskanie maksymalnej poprawy utraconej funkcji, dzięki czemu dziecko może osiągnąć większą samodzielność.

INTEGRACJA SENSORYCZNA
Celem integracji sensorycznej jest dostarczenie w sposób kontrolowany odpowiedniej ilości bodźców zmysłowych, zwłaszcza przedsionkowych, proprioceptywnych i dotykowych. Odpowiednio dobrane ćwiczenia wpływają na sprawność w zakresie dużej i małej motoryki, koncentrację uwagi, zdolności wzrokowe i słuchowe, poprawiają funkcjonowanie emocjonalne.