Wielkanoc tuż, tuż…

W dniu 27 i 28 marca odbyło się spotkanie wielkanocne beneficjentów Dziennego Centrum Aktywności wraz z ich rodzicami.

Na imprezie uczestnicy poznali zwyczaje wielkanocne oraz przygotowali świąteczną ozdobę – pisankę.

Spotkanie było okazją dla rodziców by zobaczyć swoje dzieci podczas zajęć, a także podsumowaniem pierwszej części projektu TERAPIA POPRZEZ TWÓRCZOŚĆ W DZIENNYM CENTRUM AKTYWNOŚCI.

W tym projekcie bierze udział 36 beneficjentów z powiatu olkuskiego, miechowskiego, krakowskiego i zawierciańskiego, którzy objęci są kompleksowym wsparciem, na które składają się: grupowe zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze (terapia pedagogiczna) i indywidualne zabiegi z zakresu fizjoterapii, masażu i rewalidacji ruchowej

Uroczystość przebiegła w miłej atmosferze przy słodkim poczęstunku, umiliła beneficjentom oczekiwanie na święta.