WIZYTA W SCHRONISKU „RAFIK” W BOLESŁAWIU

17 czerwca udaliśmy się do schroniska dla bezdomnych zwierząt „Rafik” w Bolesławiu. Celem wyjazdu było przekazanie zebranych przez nas koców, ręczników i karmy dla zwierząt, poznanie zasad funkcjonowania schroniska i uwrażliwienie na los bezdomnych zwierząt oraz chęć niesienia pomocy bezbronnym i skrzywdzonym czworonogom. Na miejscu mieliśmy możliwość przeprowadzenia rozmowy z opiekunami na temat charakteru ich pracy, zwiedzenia schroniska oraz wyjścia na spacer z psem.