Zdjęcie przedstawia Wicemarszałka Województwa Małopolskiego Tomasza Urynowicza podczas odwiedzin w CWITONIR.

WIZYTA WICEMARSZAŁKA

11 grudnia br. gościł w nas Pan Tomasz Urynowicz – Wicemarszałek Województwa Małopolskiego. Pan Marszałek odwiedził Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Wolbromiu. Spotkał i rozmawiał z naszymi wychowankami oraz kadrą Ośrodka oraz członkami Koła PSONI w Wolbromiu. Była to – jak zauważył – znakomita okazja do zaznajomienia się z misją i celami naszego Stowarzyszenia, a przede wszystkim, mógł osobiście przekonać się o olbrzymiej roli tej placówki, która wspiera już od 18 lat edukację oraz rewalidację wychowanków.

Następnie pan Marszałek Urynowicz udał się do Centrum Wsparcia i Terapii Osób Niepełnosprawnych i ich Rodzin w Kluczach. Tu również spotkał się z dziećmi, terapeutami oraz wychowankami podczas zajęć w ramach Placówki Wsparcia Dziennego, a także z dorosłymi mieszkańcami, którzy realizują projekt aktywizacji zawodowej (w tym pobyt w mieszkaniach chronionych). W tej części wizyty Pana Marszałka wziął udział także Wójt Gminy Klucze – pan Norbert Bień oraz radny Powiatu Olkuskiego – pan Grzegorz Nocoń. Również tutaj Pan Marszałek był pod wrażeniem prowadzenia działalności. Interesował się także realizacją procesu inwestycyjnego tego obiektu. Adaptacja budynku w Kluczach wyniosła ponad 7 mln. zł. Środki na realizację inwestycji pozyskano z kilku źródeł. W ramach postępowań konkursowych otrzymaliśmy:

  • z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego- 4,7 mln. zł;
  • z oddziału Małopolskiego PEFRON – 1,3 mln. zł;
  • z Gminy Klucze w ramach zadania publicznego „Program za życiem”- 343 tys. zł;
  • z samorządu Województwa Małopolskiego (środki PFRON) – 145 tys. zł.

Poza tym Zarząd Koła PSONI w Wolbromiu otrzymał pożyczki na refundację kosztów od lokalnych samorządów:

  • od powiatu olkuskiego 100 tys. zł;
  • od Gminy Klucze 150 tys. zł (pożyczka umorzona w całości);
  • od Miasta i Gminy Wolbrom 307 tys. zł.

Adaptację obiektu zakończono i przekazano do użytkowania w lutym br. Ze względu na sytuację pandemiczną w kraju i związanymi z nią obostrzeniami, uroczyste otwarcie Centrum przewiduje się w maju 2021 roku. W imieniu Zarządu Koła PSONI w Wolbromiu, pan Zbysław Owczarski podziękował panu Marszałkowi oraz panu Wójtowi za znakomitą współpracę, a w szczególności za udzielenie wsparcia dla tej inwestycji, ponieważ to samorządy były obok PFRON głównymi partnerami we współfinansowaniu tego, jakże ważnego przedsięwzięcia. Podczas wizyty rozmawiano o planach dotyczących poszerzenia oferty Centrum Wsparcia i Terapii Osób Niepełnosprawnych i ich Rodzin, której nadrzędnym celem jest niezależne życie osób z niepełnosprawnością intelektualną. Dzięki także tej inwestycji Koło PSONI w Wolbromiu udziela wsparcia dzieciom od momentu wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością, a także osobom dorosłym i ich rodzinom. Pan Marszałek zapewnił, że odwiedzi ponownie nasze placówki w najbliższym czasie.