//psoni-wolbrom.pl/wp-content/uploads/2021/04/no-image.png

lek. med. Wojciech Ratka

NR PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU: 26578989
Wykształcenie:

  • Śląska Akademia Medyczna w Katowicach - tytuł lekarza uzyskany w dniu 26.06.2000 r.
  • Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego UJ Podyplomowe Studia Doskonalące: „Medycyna Bólu” Ukończono w dniu 19.02.2011 r.

Uprawnienia:

  • Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie - Uprawnienie do wykonywania zawodu na terenie RP nr 2657989
  • Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi - tytuł specjalisty w dziedzinie rehabilitacja medyczna nr 0728/2007.2/15 uzyskany w dniu 23.10.2007r.

Ukończone kursy i szkolenia:

  • Kurs „KINESIOLOGY TAPING”
  • Kurs „Wczesna diagnostyka neurorozwojowa uszkodzeń układu nerwowego niemowląt wg Vojty”