„WSPARCIE OPIEKUŃCZE DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU OLKUSKIEGO DO 18R.Ż. Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ LUB ZAGROŻONYCH NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ ORAZ WSPARCIE WYTCHNIENIOWE DLA ICH RODZICÓW I OPIEKUNÓW”

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Wolbromiu realizuje zadanie  publiczne pn. „Wsparcie opiekuńcze dla mieszkańców powiatu olkuskiego do 18r.ż. z niepełnosprawnością lub zagrożonych niepełnosprawnością oraz wsparcie wytchnieniowe dla ich rodziców i opiekunów.

Zadanie finansowane z dotacji Powiatu Olkuskiego, realizowane w okresie 06.03.2023 r. – 31.03.2023 r.

Wsparcie udzielane 12 rodzinom z terenu Powiatu Olkuskiego, w których znajduje się  osoba z niepełnosprawnością. W ramach zadania odbędzie się 6 spotkań trwających 4 godziny. Wsparcie udzielane w godzinach popołudniowych w pomieszczeniach w pełni dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Realizacja wsparcia w formie opiekuńczej zapewnia: opiekę i wychowanie, pomoc w nauce,  organizację czasu wolnego,  rozwój zainteresowań, zajęcia sportowo-ruchowe. Dodatkowo odbywają się sesje w Grocie Solnej oraz zajęcia w Sali doświadczania świata.

Zajęcia prowadzone przez wykwalifikowaną i doświadczoną w pracy z osobami z niepełnosprawnością kadrę: wychowawcę i opiekunów. Ze względu na charakter uczestników projektu tj. dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną zajęcia są ściśle dopasowane do indywidulanych potrzeb uczestników.