„WSPÓŁDZIAŁANIE CZY WSPÓŁISTNIENIE? MĄDRA INTEGRACJA”

W roku szkolnym 2015/2016 w naszym Ośrodku będzie realizowana już piąta edycja projektu integracyjnego „Współdziałanie czy współistnienie? Mądra integracja”. Uczestnikami powyższego przedsięwzięcia są uczniowie-wolontariusze i nauczyciele Zespołu Szkół w Wolbromiu oraz wychowankowie Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Wolbromiu wraz z opiekunami.

Podopiecznym OREW projekt pozwoli odczuć, że wokół nich jest wiele życzliwych osób, które chcą im okazać sympatię, akceptację, a także są otwarte na wspólną realizację zadań artystycznych i językowych.

Projekt służy wykształceniu u uczniów Zespołu Szkół postaw prospołecznych, które pozwolą im w przyszłości z sukcesem realizować zadania życiowe. Pozwala także rozwijać piękną ideę wolontariatu i uwrażliwia na potrzeby innych ludzi.

W ramach tej edycji Projektu przewiduje się:

– przeprowadzenie zajęć dydaktycznych z języka angielskiego na terenie Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno –Wychowawczego w Wolbromiu;

– zapoznanie uczniów Zespołu Szkół ze specyfiką pracy z osobami z deficytami rozwojowymi podczas wizyty w OREW,

– zajęcia plastyczne na temat postaci z bajek na terenie OREW,

– Dzień Bajek w Zespole Szkół;

– zaproszenie na widownię Domu Kultury w Wolbromiu grupy wychowanków z OREW wraz z opiekunami na szkolny konkurs „Językowe współzawodnictwo”;

– Piknik Integracyjny.