WSPÓŁDZIAŁANIE CZY WSPÓŁISTNIENIE? MĄDRA INTEGRACJA

W roku szkolnym 2017/2018 w naszym Ośrodku będzie realizowana już VII edycja projektu integracyjnego „Współdziałanie czy współistnienie? Mądra integracja”.

Uczestnikami powyższego projektu są przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego, chętni uczniowie- wolontariusze, opiekunowie-nauczyciele oraz wychowawcy z zaprzyjaźnionego Zespołu Szkół w Wolbromiu oraz wychowankowie Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczego w Wolbromiu wraz z opiekunami.

Projekt będzie realizowany w terminie: październik 2017 – czerwiec 2018.

Nadrzędnym celem projektu jest uświadomienie społeczności szkolnej, że istotne jest nie tylko samo życie obok osób niepełnosprawnych, ale przede wszystkim podejmowanie wspólnych działań, jako że jest to jedyny sposób na pełną, wartościową integrację. Dzieciom niepełnosprawnym projekt pozwoli odczuć, że wokół niech jest wiele życzliwych im osób, które chcą im okazać sympatię, akceptację, a także są otwarte na wspólną realizację zadań artystycznych i językowych. Projekt służy także nauczycielom i opiekunom, bowiem to nauczyciel często jest animatorem życia społeczno- kulturalnego i to on powinien posiadać i kształcić umiejętność współpracy z osobami ze środowiska lokalnego.

W ramach tej edycji Projektu przewiduje się:

– przeprowadzenie zajęć z języka angielskiego na wesoło na terenie Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Wolbromiu;

– zapoznanie uczniów Zespołu Szkół ze specyfiką pracy z dziećmi z deficytami rozwojowymi podczas wizyty w OREW;

– zajęcia taneczne – „Z muzyką przez kontynenty” na terenie OREW;

– „Dzień Odkryć Geograficznych” w Zespole Szkół;

– zaproszenie na widownię Domu Kultury w Wolbromiu grupy dzieci z OREW wraz z opiekunami na szkolny konkurs „Językowe współzawodnictwo”;

– Piknik Integracyjny wychowanków OREW z młodzieżą z Zespołu Szkół.