“WSPÓŁISTNIENIE CZY WSPÓŁDZIAŁANIE? MĄDRA INTEGRACJA”

W naszym Ośrodku w roku szkolnym 2022/2023 będzie realizowana kolejna edycja projektu integracyjnego „„Współistnienie czy współdziałanie? Mądra integracja”, wspólnie z uczniami Zespołu Szkół w Wolbromiu. Priorytetowym założeniem projektu jest zwiększenie zainteresowana społecznego problemem niepełnosprawności i niwelowanie skutków negatywnych przekonań oraz szerzenie wartości tolerancji i integracji społecznej.

Cele będą realizowane głównie poprzez kształtowanie postawy pełnej zrozumienia i szacunku w stosunku do osób niepełnosprawnych, aktywizację środowiska szkolnego angażując uczniów w realizację projektu, a także umożliwienie wychowankom OREW w Wolbromiu udziału w życiu szkoły.

W roku szkolnym 2022/2023 projekt będzie kontynuowany raz w miesiącu od października 2022 r. do czerwca 2023 r.

Harmonogram działań w ramach projektu:

  1. “Lekcja języka angielskiego: In the forest!”
  2. “Warsztaty plastyczne: Leśne miraże”
  3. “Dzień Lasu”
  4. “Zajęcia integracyjne: Poznajmy Hiszpanów i Finów”
  5. “Piknik integracyjny”