„WSPÓŁISTNIENIE CZY WSPÓŁDZIAŁANIE? MĄDRA INTEGRACJA”

W roku szkolnym 2018/2019 w naszym Ośrodku będzie realizowana już VIII edycja projektu integracyjnego „Współdziałanie czy współistnienie? Mądra integracja”.

Uczestnikami powyższego projektu są przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego, chętni uczniowie- wolontariusze, opiekunowie-nauczyciele oraz wychowawcy z zaprzyjaźnionego Zespołu Szkół w Wolbromiu oraz wychowankowie Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczego w Wolbromiu wraz z opiekunami.

Projekt będzie realizowany w terminie: wrzesień 2018 – czerwiec 2019.

Nadrzędnym celem projektu jest uświadomienie społeczności szkolnej, że istotne jest nie tylko samo życie obok osób niepełnosprawnych, ale przede wszystkim podejmowanie wspólnych działań, jako że jest to jedyny sposób na pełną, wartościową integrację. Dzieciom niepełnosprawnym projekt pozwoli odczuć, że wokół niech jest wiele życzliwych im osób, które chcą im okazać sympatię, akceptację, a także są otwarte na wspólną realizację zadań artystycznych i językowych. Projekt służy także nauczycielom i opiekunom, bowiem to nauczyciel często jest animatorem życia społeczno- kulturalnego i to on powinien posiadać i kształcić umiejętność współpracy z osobami ze środowiska lokalnego.

W ramach tej edycji Projektu przewiduje się:

– udział w obchodach Europejskiego Dnia Języków

– przeprowadzenie zajęć z języka angielskiego na wesoło „geography of poland” na terenie Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Wolbromiu

– zapoznanie uczniów Zespołu Szkół ze specyfiką pracy z dziećmi z deficytami rozwojowymi podczas wizyty w OREW

– zajęcia plastyczne – „Polska, moja ojczyzna”

– Rewizyta wychowanków OREW Wolbrom w Zespole Szkół – „Dzień Polski”

– Piknik Integracyjny wychowanków OREW z młodzieżą z Zespołu Szkół

– zajęcia taneczne – „Z muzyką przez kontynenty” na terenie OREW

– „Dzień Odkryć Geograficznych” w Zespole Szkół

– zaproszenie na widownię Domu Kultury w Wolbromiu grupy dzieci z OREW wraz z opiekunami na szkolny konkurs „Językowe współzawodnictwo”.