„WSPÓŁISTNIENIE CZY WSPÓŁDZIAŁANIE? MĄDRA INTEGRACJA”

Wraz z początkiem nowego roku szkolnego 2012/2013 ruszyła kolejna II edycja Projektu Integracyjnego „Współdziałanie czy współistnienie? Mądra integracja”. Uczestnikami powyższego przedsięwzięcia są uczniowie- wolontariusze i nauczyciele Zespołu Szkół w Wolbromiu oraz wychowankowie Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno- wychowawczego w Wolbromiu wraz z opiekunami. Projekt będzie realizowany w terminie październik 2012 – czerwiec 2013.

Celem ogólnym Projektu jest:

– zwiększenie zainteresowania społecznego problemem niepełnosprawności i niwelowanie skutków negatywnych przekonań,

– szerzenie wartości tolerancji i integracji społecznej.

Cele szczegółowe to:

– kształtowanie postawy pełnej zrozumienia i szacunku w stosunku do osób niepełnosprawnych,

– aktywizacja środowiska szkolnego poprzez zaangażowanie uczniów w realizację projektu,

– propagowanie idei wolontariatu,

– zdobycie i poszerzenie wiedzy z zakresu metod pracy z dziećmi niepełnosprawnymi,

– podejmowanie działań na rzecz integracji z osobami z dysfunkcjami,

– umożliwienie wychowankom OREW w Wolbromiu udziału w życiu szkoły poprzez uczestnictwo w imprezach edukacyjnych,

– zainteresowanie uczniów możliwością pracy w zawodzie terapeuty, pedagoga, rehabilitanta, psychologa itp., – doskonalenie umiejętności społecznych,

– rozwijanie zainteresowań artystycznych i nabycie umiejętności posługiwania się językiem obcym w wybranym zakresie tematycznym.

W ramach tej edycji Projektu przewiduje się:

– przeprowadzenie zajęć dydaktycznych z języka angielskiego na terenie Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno –Wychowawczego w Wolbromiu;

– zajęcia plastyczne z okazji Świąt Bożego Narodzenia na Terenie OREW,

– Dzień Wody w Zespole Szkół;

– zaproszenie na widownię CKPiI w Wolbromiu grupy dzieci z OREW wraz z opiekunami na szkolny konkurs „Językowe współzawodnictwo”;

– Piknik Integracyjny.