Logo Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego

“WSZYSCY RAZEM W JEDNYM TEMPIE” – V EDYCJA BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Logo Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego Logo Województwa Małopolskiego

Zadanie jest finansowane z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach V edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego.

 

01 kwietnia 2022 r. PSONI Koło w Wolbromiu podpisało z Województwem Małopolskim umowę o powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Wszyscy razem w jednym tempie”.

Zadanie to jest finansowane z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach V edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Wysokość dofinansowania to kwota 150000zł.

Zadanie realizowane w ramach projektu dotyczy organizacji dodatkowych warsztatów dla dzieci i młodzieży, z zakresu fizjoterapii, dogoterapii, pedagogiki, oraz warsztatów na basenie. Zajęcia prowadzone będą w postaci grupowych zajęć terapeutycznych. Realizacja 16. czterogodzinnych spotkań, odbywać się będzie na terenie OREW oraz Zespołu Basenów w Wolbromiu.

Głównym celem zadania, jest usprawnianie ogólnorozwojowe dzieci i młodzieży z orzeczeniem o niepełnosprawności (20 beneficjentów), pozwalające na wyrównywanie ich deficytów rozwojowych, a także pozytywną stymulację oraz kształtowanie właściwych postaw dzieci pełnosprawnych (8 beneficjentów), w odniesieniu do szeroko pojętego pojęcia niepełnosprawności (ograniczeń wynikających z dysfunkcji rozwojowych, psychomotorycznych, trudności w pokonywaniu barier mentalnych, społecznych, architektonicznych, panowania nad emocjami, zachowań trudnych i innych). Zastosowanie zaproponowanych form pomocy wpłynie pozytywnie na podniesienie jakości funkcjonowania beneficjentów w sferze emocjonalno–społecznej, poznawczej oraz ruchowej.