Logo Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego

“WSZYSCY RAZEM W JEDNYM TEMPIE” – SPOTKANIA KOLEJNE

Logo Budżetu Obywatelskiego Województwa MałopolskiegoLogo Województwa Małopolskiego

Za oknami jesień w pełni, zimno, plucha i deszcz natomiast zapał do pracy naszych beneficjentów niezmiennie plasuje się na najwyższym poziomie 🙂 5. oraz 19. listopada spotkaliśmy się w ramach projektu ” Wszyscy razem w jednym tempie”, by kontynuować realizację naszych zadań ( Zadanie finansowane z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach V edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego).

Na zajęciach pedagogicznych uczestnicy prowadzili dyskusję o jesieni i jej atrybutach. Monitor interaktywny posłużył do poznania grzybów oraz innych darów tej pory roku. Uczestnicy rozwiązywali zagadki oraz ćwiczyli zdolności manualne wykonując piękne ozdoby z szyszek.

Zajęcia z fizjoterapii dały możliwość poprawienia wydolności organizmu, dotlenienia, zwiększenia elastyczności mięśni – uczestnicy pod okiem fizjoterapeutów wykonywali zestawy ćwiczeń na zakupionych matach. Następnie odbył się trening na sali gimnastycznej- nasi beneficjenci pokonywali proste tory przeszkód i ćwiczyli koordynację wzrokowo – ruchową rzucając do celu.

Terapia z pieskami – tym razem to zapoznanie z zawodem weterynarza; dzieci poznały podstawowe akcesoria weterynaryjne, bawiły się w weterynarza ( łącznie z odgrywaniem ról). Następnie pracowały z zestawem dydaktycznym “co robi pies?”, mającym na celu określenie co robi w danym momencie terapeuta oraz pies na obrazku. Uczestnicy nabywali również umiejętności określania czynności zwierząt.

No i wreszcie zajęcia na basenie – to w dalszym ciągu doskonalenie podstawowych stylów pływackich,  praca nad kontrolą rotacji poprzecznej, wzdłużnej i strzałkowej.