WYBORY WŁADZ STOWARZYSZENIA

Pragniemy poinformować, że w dniu 23.05.2023 r. odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków PSONI Koło w Wolbromiu. Podczas zebrania przeprowadzono wybory do władz stowarzyszenia. Skład Zarządu Koła przedstawia się następująco:

1. Przewodniczący Zarządu Koła – Urszula Marcinkowska

2. Wiceprzewodniczący Zarządu Koła – Ewa Kałwa

3. Sekretarz Zarządu Koła – Ewa Rosiek

4. Skarbnik Koła – Gabriela Sorodnik

5. Członek Zarządu Koła – Aneta Rzepka

6. Członek Zarządu Koła – Zbysław Owczarski

 

Skład Komisji Rewizyjnej ma postać:

1. Przewodniczący – Marzena Kościelniak

2. Sekretarz – Grażyna Haberka

3. Członek – Agnieszka Pasich

4. Członek – Waldemar Nowak

 

Elektorem na kolejną kadencję została: Gabriela Sorodnik.

 

Życzymy owocnej pracy na rzecz Stowarzyszenia.