Wyjazd w ramach aktywizacji zawodowej

We wtorek 16 października, uczestnicy WTZ wraz z opiekunami odwiedzili Spółdzielnię Niewidomych PROMET w Sosnowcu, będącą jednym z czołowych producentów elektrotechniki. Podczas wizyty nasi podopieczni mieli możliwość obejrzenia linii produkcyjnej lampek sygnalizacyjnych, łączników, przycisków i kaset sterowniczych. Mogli również poznać wszystkie etapy pracy od momentu projektowania poprzez wykonanie, składanie aż do specjalistycznego pakowania z naklejaniem etykiet. Podczas rozmowy z pracownikami zajmującymi różne stanowiska, uczestnicy uzyskali wiele informacji na temat specyfiki pracy, używanych narzędzi oraz bezpieczeństwa podczas wykonywania określonych czynności. Większość tych prac wykonują osoby niepełnosprawne – głuchonieme, słabowidzące,
z dysfunkcjami ruchu.

Na koniec wizyty spotkaliśmy się z Panią prezes – dyrektorem do spraw technicznych, która opowiedziała nam w skrócie o działalności firmy i zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

FIRMIE PROMET DZIĘKUJEMY ZA MOŻLIWOŚĆ ZWIEDZANIA ZAKŁADU PRACY I ŻYCZYMY DALSZYCH SUKCESÓW W ROZWOJU.

Następnie udaliśmy się do CH Silesia, gdzie realizując trening ekonomiczny, nasi uczestnicy pod okiem instruktorów dokonywali samodzielnych zakupów.