WYWIĄZUJEMY SIĘ Z POWIERZONYCH ZADAŃ

Zgodnie z otrzymanym aktem powierzenia opieki nad mogiłami Ofiar Holokaustu w Wolbromiu, jako najstarsi wychowankowie naszej placówki, 26 kwietnia przystąpiliśmy do czynności porządkowych na tutejszym cmentarzu wojennym. Uprzątnęliśmy nie tylko same mogiły, ale również na miarę naszych możliwości teren wokół nich.