Z ODWIEDZINAMI W LEŚNICTWIE SZKÓŁKARSKIM W POMRZANACH

„Nie było nas, był las;

nie będzie nas, będzie las.”

W środę 12 lipca odwiedziliśmy Leśnictwo Szkółkarskie w Pomorzanach należące do Nadleśnictwa Olkusz.

Grupa uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej wzięła udział w zajęciach z edukacji przyrodniczej. Celem naszej wizyty było nie tylko poszerzenie wiedzy dotyczącej zasad ochrony lasu, produkcji sadzonek gatunków drzew lasotwórczych, sposobu pozyskiwania nasion, ale także kształtowanie postawy proekologicznej i świadomego korzystania z darów lasu oraz zagrożeń jakie w nim występują. Poznaliśmy z bliska pracę leśniczego oraz zasady gospodarki leśnej.

Dziękujemy za profesjonalnie przekazaną wiedzę i miłe przyjęcie.