Z WIZYTĄ W URZĘDZIE MIASTA I GMINY WOLBROM

W ramach aktywizacji społeczno – zawodowej grupa uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w dniu 9 lutego odwiedziła Urząd Miasta i Gminy w Wolbromiu.

Podczas treningu kompetencji społecznych uczestnicy zapoznali się z zadaniami realizowanymi przez urząd gminy i poszczególne jego referaty, a także z zakresem czynności i obowiązków pracowników na poszczególnych stanowiskach służbowych. Uzyskaliśmy ważne i przydatne informacje o sposobie załatwiania konkretnych spraw zarówno w siedzibie urzędu jak i w formie online, począwszy od biura podawczego, wyrobienia dowodu osobistego poprzez zameldowanie, opłacenie podatków, uzyskanie zgody na budowę, aż do Urzędu Stanu Cywilnego i siedziby Straży Miejskiej.

Dziękujemy pracownikom urzędu za przekazanie ważnych informacji, które posłużą naszym uczestnikom do zwiększenia samodzielności i rozwoju umiejętności efektywnego radzenia sobie w sytuacjach społecznych.