ZAJĘCIA MANUALNO-RUCHOWE

Logo PFRON

W ramach terapii ruchowej beneficjenci DCA uczestniczyli w zajęciach, które miały na celu podniesienie i utrzymanie sprawności ruchowej, usprawnienie koordynacji wzrokowo-ruchowej, kształtowanie poczucia własnej siły i poczucia przestrzeni. Były to zajęcia, które przyniosły uczestnikom wiele radości i satysfakcji.