ZAJĘCIA MANUALNO-RUCHOWE

Logo PFRON

Działanie realizowane w ramach projektu pn.: „Terapia Zajęciowa w Dziennym Centrum Aktywności” realizowanego w ramach konkursu konkursu 1/2020 ,,Pokonamy bariery” dofinansowanego ze środków PFRON.

W ramach terapii ruchowej beneficjenci DCA uczestniczyli w zajęciach, które miały na celu podniesienie i utrzymanie sprawności ruchowej, usprawnienie koordynacji wzrokowo-ruchowej, kształtowanie poczucia własnej siły i poczucia przestrzeni. Były to zajęcia, które przyniosły uczestnikom wiele radości i satysfakcji.