ZAJĘCIA W RAMACH PROJEKTU PN.: „TERAPIA POPRZEZ ZASTOSOWANIE RÓŻNYCH FORM WSPARCIA W ZESPOLE REHABILITACYJNO – TERAPEUTYCZNYM”

Logo PFRON

Dobiega końca realizacja II okresu projektu pn.: „Terapia poprzez zastosowanie różnych form wsparcia  w Zespole Rehabilitacyjno–Terapeutycznym” wykonywanego w terminie od  01.04.2023 r. do 31.03.2024 r. Projekt dofinansowany jest ze środków PFRON w ramach konkursu 1/2021 pn. „Sięgamy po sukces”.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z zajęć grupowych w ramach których beneficjenci mają możliwość wszechstronnego rozwoju poznawczego, społecznego, kształtowania sfery emocjonalnej, poprawy sprawności ruchowej, wzbogacania własnej osobowości, a także rozwijania zainteresowań, pasji oraz uczą się aktywnego spędzania czasu wolnego.

Zajęcia odbywają się w godzinach popołudniowych i świadczone są następujące formy wsparcia: terapia poprzez ruch, muzykę i taniec,  terapia poprzez literaturę i teatr,  zajęcia rekreacyjno-sportowe.

Podczas zajęć przełamujemy własne słabości i stawiamy czoła nowym wyzwaniom, dzięki którym czujemy się pewni siebie,  silniejsi, a także mocniejsi psychicznie.