W Ośrodku Rehabilitacji Dziennej dla dzieci świadczenia realizowane są w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. W celu dokonania zapisu potrzebne jest skierowanie wystawione od jednego z niżej wymienionych lekarzy specjalistów. Na skierowaniu powinien znaleźć się odpowiedni kod (kod resortowy VIII: 2301).

Skierowanie na rehabilitację dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego jest wystawiane przez lekarza następujących oddziałów szpitalnych i poradni specjalistycznych:

 1. neonatologicznej;
 2. rehabilitacyjnej;
 3. ortopedii i traumatologii narządu ruchu;
 4. neurologicznej;
 5. reumatologicznej;
 6. chirurgii dziecięcej;
 7. endokrynologii dziecięcej;
 8. diabetologii dziecięcej lub
 9. lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Czas trwania rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku lub oddziale dziennym wynosi dla jednego świadczeniobiorcy do 120 dni zabiegowych w roku kalendarzowym. W przypadku uzasadnionym względami medycznymi i koniecznością osiągnięcia celu leczniczego czas trwania rehabilitacji może zostać przedłużony decyzją lekarza prowadzącego rehabilitację, za pisemną zgodą dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

Rehabilitacja jest przeznaczona dla dzieci w wieku:

 1. do 7 roku życia z zaburzeniami wieku rozwojowego;
 2. od 8 do 18 roku życia z zaburzeniami wieku rozwojowego, a po przedstawieniu orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych (dotyczących upośledzonych w stopniu głębokim) do ukończenia 25. roku życia.