W Poradni Logopedycznej dla dzieci świadczenia realizowane są w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. W celu dokonania zapisu potrzebne jest skierowanie, które wystawia lekarz POZ / lekarz rodzinny lub lekarz specjalista z poradni specjalistycznej lub szpitala, który ma kontrakt z NFZ.

Poradnia logopedyczna dla dzieci zajmuje się profilaktyką logopedyczną, kompleksową diagnozą i terapią wad wymowy oraz zaburzeń mowy dzieci i młodzieży do 18 roku życia.

Cykl ćwiczeń obejmuje 30 minutowe seanse prowadzone przez doświadczonych logopedów. Zajęcia prowadzone są w obecności rodziców, co ułatwia powtarzanie ćwiczeń w domu i wpływa korzystnie na skuteczność terapii.

Poradnia oferuje:

 1. Profilaktykę zaburzeń mowy:
 • ćwiczenia stymulujące rozwój mowy;
 • ćwiczenia usprawniające narządy artykulacyjne;
 • porady logopedyczne dotyczące zapobiegania powstawania wad wymowy.
 1. Diagnozę logopedyczną:
 • ocena wymowy Pacjenta badana testami diagnostycznymi.
 1. Terapię zaburzeń mowy:
 • indywidualne metody terapii wad wymowy i zaburzeń mowy takich jak: sygmatyzm, rotacyzm, mowa bezdźwięczna, gammacyzm, kappacyzm, lambdacyzm;
 • opóźniony rozwój mowy;
 • dyzartria i alalia;
 • niepłynność mowy (jąkanie);
 • afazja;
 • ćwiczenia dykcji, wyrazistości i tempa mowy;
 • nauka prawidłowej techniki oddychania;
 • emisja głosu.